สามารถใช้งานผ่าน Browser Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เท่านั้น
หากใช้งาน Internet Explorer จะเกิดปัญหาการใช้งานเช่น การเปลี่ยนรหัสผ่าน การแนบไฟล์เอกสาร การตรวจสอบแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ [IT-CYBER-008 User Password Request]
พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ IT Helpdesk ของ บสย. โทร:02-890-9779 Email:helpdesk@tcg.or.th
สอบถามเกี่ยวกับการค้ำประกันหรือผลิตภัณฑ์ของบสย. ติดต่อ TCG Call Center โทร: 02-890-9999